O nas
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego oraz księgowości.
Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb klienta.Usługi
Specjalizujemy się w usługach w zakresie:Usług Księgowych
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
- sporządzanie deklaracji,
- sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat ),
- sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych urzędów.


Doradztwa Podatkowego
- udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
- reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi,
- sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism.


Obsługa płacowo­kadrowa
- sporządzanie list płac,
- prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie
- społeczne i zdrowotne,
- sporządzanie deklaracji,
- zakładanie i prowadzenie akt osobowych.


Rozliczenia z ZUS
- zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- prowadzenie rozliczeń składek ZUS,
- sporządzanie deklaracji i raportów ZUS.

Inne
- pomoc w założeniu firmy,
- pomoc w likwidacji działalności gospodarczej,
- weryfikacja ksiąg i wyprowadzenie zaległości,
- inne.Kontakt
Kancelaria Podatkowa

Biuro Rachunkowe
Jacek Nowakowski

Doradca podatkowy nr wpisu 09898

05-120 Legionowo
ul.Sowińskiego 8A

Tel/fax: +48 22 784 86 86
Tel. kom.: +48 664 703 350

e-mail: nowakowski@kancelaria.civ.pl